Galerie zdjęć Galerie zdjęć

#1000drzewnaminutę

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż ok. tysiąc. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. W tym roku w Nadleśnictwie Świdnica posadzonych zostanie około 500 000 drzew i krzewów różnych gatunków: buki, dęby, lipy, jodły, modrzewie, świerki, jawory, jarzębiny. Ponad to w wielu miejscach warunki siedliskowe pozwalają nam na wykorzystywanie naturalnej zdolności lasu do odnawiania się. W ubiegłym roku uznanych zostało ponad 62 ha odnowienia naturalnego.

Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa średnio sadzi się ok. 13 młodych.  

W ubiegłym tygodniu do akcji sadzenia przyłączyły się dzieci i młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie i Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dzierżoniowie. Każdy z uczniów po krótkim przeszkoleniu z techniki sadzenia mógł spróbować swoich sił i posadzić co najmniej to 13 drzew.