Wydawca treści

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników.

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

Zmiany w przyroście:

Zmiany w odnowieniu lasu:

Zmiany składu gatunkowego:

Zmiany struktury wiekowej:

Zbiór nasion - dane wieloletnie
Produkcja sadzonek - dane wieloletnie
Pozyskanie zwierzyny - dane wieloletnie